Liikennemäärät

Top 5 pyöräily

Tänään

Eilen

Top 5 jalankulku

Tänään

Eilen

Liikennemäärät

Mittarivalinnat

Voit hakea Tänään-sivulla valitut pisteet

Yleisten mittarivirheiden korjaus

Aikavalinnat

Kahden aikajakson vertailu

Trendilaskenta

Tällä sivulla esitetään Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn määrän pitkän aikavälin trendilaskentaa. Liikenteen määrää esitetään vuositasolla mittapisteiden luokituksen mukaan.

Trendilaskenta perustuu korjattuun aineistoon. Aineiston korjaus on esitetty tilastoikkunassa. Vajavaiset tilastovuodet poistetaan.

Taustatietoa

Kävelyn ja pyöräilyn määrän trenditietoa on pääasiassa olemassa melko lyhyeltä ajalta. Mittareiden lukumäärää on lisätty voimakkaasti 2010-luvun lopulta alkaen. Poikkeuksina ovat Patosillan ja Maikkulan baanan mittarit, jotka ovat olleet samoilla paikoilla eri tekniikoilla toiminnassa jo 2010-luvun alusta alkaen, sekä eräät liikennevaloilmaisimet, joista on pyöräilyn mittaustietoa alkaen noin vuodesta 2017. Liikennevaloista ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa saatavilla tietoja kuin vuodesta 2020 alkaen (ja kokonaisina vuosina alkaen vuodesta 2021) johtuen palveluihin tehdyistä muutoksista.

Trenditilasto mittariluokittain ja mittareittain, liikennemäärä vuodessa

Keskiarvotrendi mittariluokittain, liikennemäärä vuodessa keskimäärin

Arkivuorokausien keskiarvoliikennemäärä mittariluokittain